Master Key Training cung cấp dịch vụ Phân Tích Pháp Lý trong lĩnh vực nhà đất, bất động sản.

Chúng tôi cung cấp hai gói Dịch vụ gồm Gói Phân Tích Cơ Bản và Gói Phân Tích Nâng Cao đáp ứng các nhu cầu khác nhau của Quý Khách hàng.

Master Key Training đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ thông qua Email, qua điện thoại và các nền tảng trực tuyến khác nhằm mang đến sự thuận tiện tối đa cho Khách hàng.

Thông tin các gói dịch vụ Phân Tích Pháp Lý

GÓI CƠ BẢN

1,000,000
Pháp lý nhân thân

Các thông tin cá nhân có ý nghĩa quan trọng, nhưng trên thực tế nhiều giao dịch không chú trọng kiểm tra đã dẫn đến giao dịch không thành công. Nhiều rủi ro liên quan đến thông tin nhân thân như: thông tin trên giấy tờ cá nhân và hồ sơ nhà đất không khớp nhau, Việt kiều không đủ điều kiện giao dịch nhà đất tại Việt Nam, các dấu hiệu lừa dối, che giấu người có quyền khác đối với nhà đất. Trong phạm vi dịch vụ, chúng tôi hỗ trợ đánh giá:

+ Điều kiện tham gia mua bán / chuyển nhượng của các bên

+ Hồ sơ nhân thân cần bổ sung và thủ tục bổ sung (nếu có)

+ Các thủ tục điều chỉnh cần thực hiện trước khi giao dịch

Pháp lý hồ sơ nhà đất

Hồ sơ pháp lý nhà đất tương đối phức tạp nhưng cơ bản để giao dịch, bên mua có thể yêu cầu bên bán cung cấp (i) Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng), (ii) tờ khai lệ phí trước bạ và (iii) biên lai thuế phi nông nghiệp hàng năm. Đây là những loại giấy tờ cơ bản, bắt buộc trong giao dịch, các loại giấy tờ thống nhất thông tin sẽ là cơ sở giúp bên mua an tâm về tính chính xác, hợp pháp của tài sản là nhà đất. Thông qua hồ sơ pháp lý nhà đất, chúng tôi giúp Khách hàng đánh giá:

+ Tính đầy đủ của hồ sơ, xác định các hồ sơ cần bổ sung

+ Đối chiếu đầy đủ, chính xác thông tin

+ Nhận diện các rủi ro qua các hồ sơ giao dịch (nếu có), tư vấn phương án phòng ngừa, hạn chế rủi ro

+ Hướng dẫn kiểm tra, xử lý trong tình huống một bên không cung cấp đủ hồ sơ như mong muốn

+ Hướng dẫn kiểm tra tình trạng tranh chấp

Kiểm tra quy hoạch

Hồ sơ pháp lý do bên bán cung cấp trong nhiều trường hợp sẽ không thể hiện được thông tin quy hoạch. Tình trạng quy hoạch có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng tài sản sau khi nhận chuyển nhượng như xây dựng, sửa chữa nhà ở, công nhận và bồi thường, v.v. Sau khi nhận được hồ sơ từ Quý Khách hàng, Chúng tôi hỗ trợ kiểm tra quy hoạch với các công việc sau:

+ Cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất của thửa đất

+ Xác định điều kiện quy hoạch được phép mua bán / chuyển nhượng, các rủi ro nếu có và phương án phòng ngừa

+ Hướng dẫn kiểm tra hiện trạng công trình, đối chiếu với quy hoạch và cân nhắc phương án đàm phán giá trong mua bán nếu xét thấy cần thiết

Phân tích giá trên hợp đồng
Để tránh các rủi ro trong thanh toán, thuế và có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng, xác định giá trong giai đoạn mua bán/chuyển nhượng cần xem xét đến nhiều yếu tố như bảng giá nhà nước, giá mặt bằng chung của khu vực, loại bất động sản (nhà đất hay căn hộ chung cư), biến động giá giữa các lần giao dịch, chính sách giá trong mua bán của ngân hàng trong giải ngân… Với nhiều yếu tố chi phối, việc xác định và ghi nhận giá trong giao dịch cần được cân nhắc và tham khảo tư vấn là rất cần thiết.

GÓI NÂNG CAO

2,000,000
Pháp lý nhân thân

Các thông tin cá nhân có ý nghĩa quan trọng, nhưng trên thực tế nhiều giao dịch không chú trọng kiểm tra đã dẫn đến giao dịch không thành công. Nhiều rủi ro liên quan đến thông tin nhân thân như: thông tin trên giấy tờ cá nhân và hồ sơ nhà đất không khớp nhau, Việt kiều không đủ điều kiện giao dịch nhà đất tại Việt Nam, các dấu hiệu lừa dối, che giấu người có quyền khác đối với nhà đất. Trong phạm vi dịch vụ, chúng tôi hỗ trợ đánh giá:

+ Điều kiện tham gia mua bán / chuyển nhượng của các bên

+ Hồ sơ nhân thân cần bổ sung và thủ tục bổ sung (nếu có)

+ Các thủ tục điều chỉnh cần thực hiện trước khi giao dịch

Pháp lý hồ sơ nhà đất

Hồ sơ pháp lý nhà đất tương đối phức tạp nhưng cơ bản để giao dịch, bên mua có thể yêu cầu bên bán cung cấp (i) Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng), (ii) tờ khai lệ phí trước bạ và (iii) biên lai thuế phi nông nghiệp hàng năm. Đây là những loại giấy tờ cơ bản, bắt buộc trong giao dịch, các loại giấy tờ thống nhất thông tin sẽ là cơ sở giúp bên mua an tâm về tính chính xác, hợp pháp của tài sản là nhà đất. Thông qua hồ sơ pháp lý nhà đất, chúng tôi giúp Khách hàng đánh giá:

+ Tính đầy đủ của hồ sơ, xác định các hồ sơ cần bổ sung

+ Đối chiếu đầy đủ, chính xác thông tin

+ Nhận diện các rủi ro qua các hồ sơ giao dịch (nếu có), tư vấn phương án phòng ngừa, hạn chế rủi ro

+ Hướng dẫn kiểm tra, xử lý trong tình huống một bên không cung cấp đủ hồ sơ như mong muốn

+ Hướng dẫn kiểm tra tình trạng tranh chấp

Kiểm tra quy hoạch

Hồ sơ pháp lý do bên bán cung cấp trong nhiều trường hợp sẽ không thể hiện được thông tin quy hoạch. Tình trạng quy hoạch có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng tài sản sau khi nhận chuyển nhượng như xây dựng, sửa chữa nhà ở, công nhận và bồi thường, v.v. Sau khi nhận được hồ sơ từ Quý Khách hàng, Chúng tôi hỗ trợ kiểm tra quy hoạch với các công việc sau:

+ Cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất của thửa đất

+ Xác định điều kiện quy hoạch được phép mua bán / chuyển nhượng, các rủi ro nếu có và phương án phòng ngừa

+ Hướng dẫn kiểm tra hiện trạng công trình, đối chiếu với quy hoạch và cân nhắc phương án đàm phán giá trong mua bán nếu xét thấy cần thiết

Phân tích giá trên hợp đồng
Để tránh các rủi ro trong thanh toán, thuế và có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng, xác định giá trong giai đoạn mua bán/chuyển nhượng cần xem xét đến nhiều yếu tố như bảng giá nhà nước, giá mặt bằng chung của khu vực, loại bất động sản (nhà đất hay căn hộ chung cư), biến động giá giữa các lần giao dịch, chính sách giá trong mua bán của ngân hàng trong giải ngân… Với nhiều yếu tố chi phối, việc xác định và ghi nhận giá trong giao dịch cần được cân nhắc và tham khảo tư vấn là rất cần thiết.
Hỗ trợ soạn hợp đồng đặt cọc
Để tiến hành đặt cọc, các bên phải xác định được khả năng thanh toán, tiến độ thực hiện thông qua những thông tin đã thu thập trong giai đoạn trước.

Hợp đồng đặt cọc không đơn thuần ghi nhận tiền cọc và thanh toán tiền cọc. Thông qua hợp đồng đặt cọc, các bên xây dựng một phương án giao dịch cụ thể, ghi nhận đầy đủ các quyền nghĩa vụ giữa các bên bao gồm cả phương án làm việc với chủ đầu tư (đối với dự án), làm việc với ngân hàng, công chứng và các cơ quan có thẩm quyền khác trước khi chính thức đi đến ký kết hợp đồng mua bán / chuyển nhượng.

Với các nội dung quan trọng đó, yêu cầu soạn thảo hợp đồng đặt cọc cần có sự tham vấn từ chuyên gia. Trong phạm vi công việc soạn thảo hợp đồng đặt cọc, chúng tôi thực hiện:

+ Xác định và ghi nhận đầy đủ thông tin tại giai đoạn đặt cọc; xác định các điều kiện giao dịch tiên quyết;

+ Tổng hợp các hồ sơ, thông tin cần tiếp tục bổ sung;

+ Ghi nhận và tư vấn phương án chuẩn bị bao gồm: phương án với chủ đầu tư (đối với dự án), làm việc với ngân hàng, công chứng và các cơ quan có thẩm quyền khác;

+ Tư vấn phương án thanh toán và bàn giao tài sản;

+ Soạn thảo dự thảo hợp đồng đặt cọc gửi các bên chốt phương án;

+ Soạn thảo và phát hành hợp đồng đặt cọc chính thức;

+ Tư vấn về thực hiện hợp đồng.

Phân tích xây dựng

Khả năng cải tạo, xây dựng làm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng gia tăng giá trị của một bất động sản. Trong phạm vi gói Phân Tích Nâng Cao, chúng tôi cung cấp đến khách hàng:

+ Thông tin quy hoạch xây dựng của khu đất; thông tin quy hoạch tổng thể các phân khu xung quanh (giao thông, dịch vụ công ích) được quy hoạch và phát triển trong tương lai;

+ Thông tin dự kiến xây dựng, cải tạo: mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, kết cấu xây dựng, số tầng cao (tầng cao, tầng hầm, lửng, tum, thang máy), độ vươn (ban công, lô gia, mái đua, ô văng), hạn chế kiến trúc mặt ngoài (nếu có).

+ Loại xây phép xây dựng (giấy phép chính thức / tạm thời) và khả năng hoàn công công trình.

Với các thông tin nêu trên, chúng tôi tin tưởng rằng Khách hàng sẽ có quyết định phù hợp về định hướng gia tăng giá trị cho bất động sản.

Giới thiệu dịch vụ hoàn công, phong thủy,… uy tín, giá tốt
Ngoài các dịch vụ được cung cấp trong gói, chúng tôi miễn phí giới thiệu các dịch vụ uy tín khác như đăng bộ, hoàn công, phong thủy,… khi khách hàng có nhu cầu.

CHI TIẾT CÁC GÓI DỊCH VỤ

GÓI CƠ BẢN

Lựa chọn Gói Phân Tích Cơ Bản, Khách hàng sẽ nhận được những thông tin đánh giá các điều kiện giao dịch, giảm thiểu các rủi ro trước khi quyết định xuống tiền. Chúng tôi phân tích các thông tin sau:

Pháp lý nhân thân

Các thông tin cá nhân có ý nghĩa quan trọng, nhưng trên thực tế nhiều giao dịch không chú trọng kiểm tra đã dẫn đến giao dịch không thành công. Nhiều rủi ro liên quan đến thông tin nhân thân như: thông tin trên giấy tờ cá nhân và hồ sơ nhà đất không khớp nhau, Việt kiều không đủ điều kiện giao dịch nhà đất tại Việt Nam, các dấu hiệu lừa dối, che giấu người có quyền khác đối với nhà đất. Trong phạm vi dịch vụ, chúng tôi hỗ trợ đánh giá:

+ Điều kiện tham gia mua bán / chuyển nhượng của các bên

+ Hồ sơ nhân thân cần bổ sung và thủ tục bổ sung (nếu có)

+ Các thủ tục điều chỉnh cần thực hiện trước khi giao dịch

Pháp lý hồ sơ nhà đất

Hồ sơ pháp lý nhà đất tương đối phức tạp nhưng cơ bản để giao dịch, bên mua có thể yêu cầu bên bán cung cấp (i) Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng), (ii) tờ khai lệ phí trước bạ và (iii) biên lai thuế phi nông nghiệp hàng năm. Đây là những loại giấy tờ cơ bản, bắt buộc trong giao dịch, các loại giấy tờ thống nhất thông tin sẽ là cơ sở giúp bên mua an tâm về tính chính xác, hợp pháp của tài sản là nhà đất. Thông qua hồ sơ pháp lý nhà đất, chúng tôi giúp Khách hàng đánh giá:

+ Tính đầy đủ của hồ sơ, xác định các hồ sơ cần bổ sung

+ Đối chiếu đầy đủ, chính xác thông tin

+ Nhận diện các rủi ro qua các hồ sơ giao dịch (nếu có), tư vấn phương án phòng ngừa, hạn chế rủi ro

+ Hướng dẫn kiểm tra, xử lý trong tình huống một bên không cung cấp đủ hồ sơ như mong muốn

+ Hướng dẫn kiểm tra tình trạng tranh chấp

Kiểm tra quy hoạch

Hồ sơ pháp lý do bên bán cung cấp trong nhiều trường hợp sẽ không thể hiện được thông tin quy hoạch. Tình trạng quy hoạch có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng tài sản sau khi nhận chuyển nhượng như xây dựng, sửa chữa nhà ở, công nhận và bồi thường, v.v. Sau khi nhận được hồ sơ từ Quý Khách hàng, Chúng tôi hỗ trợ kiểm tra quy hoạch với các công việc sau:

+ Cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất của thửa đất

+ Xác định điều kiện quy hoạch được phép mua bán / chuyển nhượng, các rủi ro nếu có và phương án phòng ngừa

+ Hướng dẫn kiểm tra hiện trạng công trình, đối chiếu với quy hoạch và cân nhắc phương án đàm phán giá trong mua bán nếu xét thấy cần thiết

Phân tích giá trên hợp đồng

để tránh các rủi ro trong thanh toán, thuế và có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng, xác định giá trong giai đoạn mua bán/chuyển nhượng cần xem xét đến nhiều yếu tố như bảng giá nhà nước, giá mặt bằng chung của khu vực, loại bất động sản (nhà đất hay căn hộ chung cư), biến động giá giữa các lần giao dịch, chính sách giá trong mua bán của ngân hàng trong giải ngân… Với nhiều yếu tố chi phối, việc xác định và ghi nhận giá trong giao dịch cần được cân nhắc và tham khảo tư vấn là rất cần thiết.

Với Gói Phân Tích Cơ Bản, chúng tôi tin tưởng rằng Khách hàng có thể lựa chọn được nhà đất bảo đảm đủ các điều kiện giao dịch, dự liệu được một số rủi ro thường gặp để an tâm xuống tiền.

GÓI NÂNG CAO

Chúng tôi hiểu rằng “đủ điều kiện giao dịch” chưa phải là toàn bộ mục tiêu, mong muốn của khách hàng khi quyết định mua bán, đầu tư bất động sản.

Phương án giao dịch nào sẽ có lợi thế?

Phương án tài chính mong muốn?

Khả năng phát triển và gia tăng giá trị của bất động sản ra sao?

Thấu hiểu nhu cầu đó, chúng tôi cung cấp Gói Phân Tích Nâng Cao, qua đó giúp khách hàng có phương án giao dịch phù hợp nhất:

Pháp lý nhân thân

Các thông tin cá nhân có ý nghĩa quan trọng, nhưng trên thực tế nhiều giao dịch không chú trọng kiểm tra đã dẫn đến giao dịch không thành công. Nhiều rủi ro liên quan đến thông tin nhân thân như: thông tin trên giấy tờ cá nhân và hồ sơ nhà đất không khớp nhau, Việt kiều không đủ điều kiện giao dịch nhà đất tại Việt Nam, các dấu hiệu lừa dối, che giấu người có quyền khác đối với nhà đất. Trong phạm vi dịch vụ, chúng tôi hỗ trợ đánh giá:

+ Điều kiện tham gia mua bán / chuyển nhượng của các bên

+ Hồ sơ nhân thân cần bổ sung và thủ tục bổ sung (nếu có)

+ Các thủ tục điều chỉnh cần thực hiện trước khi giao dịch

Pháp lý hồ sơ nhà đất

Hồ sơ pháp lý nhà đất tương đối phức tạp nhưng cơ bản để giao dịch, bên mua có thể yêu cầu bên bán cung cấp (i) Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng), (ii) tờ khai lệ phí trước bạ và (iii) biên lai thuế phi nông nghiệp hàng năm. Đây là những loại giấy tờ cơ bản, bắt buộc trong giao dịch, các loại giấy tờ thống nhất thông tin sẽ là cơ sở giúp bên mua an tâm về tính chính xác, hợp pháp của tài sản là nhà đất. Thông qua hồ sơ pháp lý nhà đất, chúng tôi giúp Khách hàng đánh giá:

+ Tính đầy đủ của hồ sơ, xác định các hồ sơ cần bổ sung

+ Đối chiếu đầy đủ, chính xác thông tin

+ Nhận diện các rủi ro qua các hồ sơ giao dịch (nếu có), tư vấn phương án phòng ngừa, hạn chế rủi ro

+ Hướng dẫn kiểm tra, xử lý trong tình huống một bên không cung cấp đủ hồ sơ như mong muốn

+ Hướng dẫn kiểm tra tình trạng tranh chấp

Kiểm tra quy hoạch

Hồ sơ pháp lý do bên bán cung cấp trong nhiều trường hợp sẽ không thể hiện được thông tin quy hoạch. Tình trạng quy hoạch có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng tài sản sau khi nhận chuyển nhượng như xây dựng, sửa chữa nhà ở, công nhận và bồi thường, v.v. Sau khi nhận được hồ sơ từ Quý Khách hàng, Chúng tôi hỗ trợ kiểm tra quy hoạch với các công việc sau:

+ Cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất của thửa đất

+ Xác định điều kiện quy hoạch được phép mua bán / chuyển nhượng, các rủi ro nếu có và phương án phòng ngừa

+ Hướng dẫn kiểm tra hiện trạng công trình, đối chiếu với quy hoạch và cân nhắc phương án đàm phán giá trong mua bán nếu xét thấy cần thiết

Phân tích giá trên hợp đồng

để tránh các rủi ro trong thanh toán, thuế và có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng, xác định giá trong giai đoạn mua bán/chuyển nhượng cần xem xét đến nhiều yếu tố như bảng giá nhà nước, giá mặt bằng chung của khu vực, loại bất động sản (nhà đất hay căn hộ chung cư), biến động giá giữa các lần giao dịch, chính sách giá trong mua bán của ngân hàng trong giải ngân… Với nhiều yếu tố chi phối, việc xác định và ghi nhận giá trong giao dịch cần được cân nhắc và tham khảo tư vấn là rất cần thiết.

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng đặt cọc

Để tiến hành đặt cọc, các bên phải xác định được khả năng thanh toán, tiến độ thực hiện thông qua những thông tin đã thu thập trong giai đoạn trước.

Hợp đồng đặt cọc không đơn thuần ghi nhận tiền cọc và thanh toán tiền cọc. Thông qua hợp đồng đặt cọc, các bên xây dựng một phương án giao dịch cụ thể, ghi nhận đầy đủ các quyền nghĩa vụ giữa các bên bao gồm cả phương án làm việc với chủ đầu tư (đối với dự án), làm việc với ngân hàng, công chứng và các cơ quan có thẩm quyền khác trước khi chính thức đi đến ký kết hợp đồng mua bán / chuyển nhượng.

Với các nội dung quan trọng đó, yêu cầu soạn thảo hợp đồng đặt cọc cần có sự tham vấn từ chuyên gia. Trong phạm vi công việc soạn thảo hợp đồng đặt cọc, chúng tôi thực hiện:

+ Xác định và ghi nhận đầy đủ thông tin tại giai đoạn đặt cọc; xác định các điều kiện giao dịch tiên quyết;

+ Tổng hợp các hồ sơ, thông tin cần tiếp tục bổ sung;

+ Ghi nhận và tư vấn phương án chuẩn bị bao gồm: phương án với chủ đầu tư (đối với dự án), làm việc với ngân hàng, công chứng và các cơ quan có thẩm quyền khác;

+ Tư vấn phương án thanh toán và bàn giao tài sản;

+ Soạn thảo dự thảo hợp đồng đặt cọc gửi các bên chốt phương án;

+ Soạn thảo và phát hành hợp đồng đặt cọc chính thức;

+ Tư vấn về thực hiện hợp đồng.

Phân tích xây dựng

Khả năng cải tạo, xây dựng làm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng gia tăng giá trị của một bất động sản. Trong phạm vi gói Phân Tích Nâng Cao, chúng tôi cung cấp đến khách hàng:

+ Thông tin quy hoạch xây dựng của khu đất; thông tin quy hoạch tổng thể các phân khu xung quanh (giao thông, dịch vụ công ích) được quy hoạch và phát triển trong tương lai;

+ Thông tin dự kiến xây dựng, cải tạo: mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, kết cấu xây dựng, số tầng cao (tầng cao, tầng hầm, lửng, tum, thang máy), độ vươn (ban công, lô gia, mái đua, ô văng), hạn chế kiến trúc mặt ngoài (nếu có).

+ Loại xây phép xây dựng (giấy phép chính thức / tạm thời) và khả năng hoàn công công trình.

Với các thông tin nêu trên, chúng tôi tin tưởng rằng Khách hàng sẽ có quyết định phù hợp về định hướng gia tăng giá trị cho bất động sản.

Giới thiệu dịch vụ hoàn công, phong thủy,… uy tín, giá tốt

Ngoài các dịch vụ được cung cấp trong gói, chúng tôi miễn phí giới thiệu các dịch vụ uy tín khác như đăng bộ, hoàn công, phong thủy,… khi khách hàng có nhu cầu.