RÈN LUYỆN BẢN THÂN - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

MASTER K.E.Y TRAINING

ĐĂNG KÝ NGAY

CÁC KHÓA HỌC

Xem tất cả

Các phương thức huy động vốn theo pháp luật Việt Nam

(0 đánh giá)
10
students
0
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫

Pháp lý phát triển dự án bất động sản

(0 đánh giá)
25
students
0
2,000,000 ₫
2,000,000 ₫

Khoá “Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Pháp chế doanh nghiệp”

(0 đánh giá)
28
students
0
8,000,000 ₫
8,000,000 ₫

Khoá học “Pháp lý mua bán nhà đất”

(0 đánh giá)
11
students
0
3,000,000 ₫
3,000,000 ₫

Khoá học “M&A trong lĩnh vực Bất động sản”

(0 đánh giá)
25
students
0
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫

Khoá học “Pháp chế Doanh nghiệp Bất động sản”

(0 đánh giá)
28
students
0
2,500,000 ₫
2,500,000 ₫

Khoá học “Kỹ năng soạn thảo và đàm phán Hợp đồng kinh doanh thương mại”

(0 đánh giá)
20
students
0
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫

Khoá học “Kỹ năng viết CV”- ONLINE

(0 đánh giá)
10
students
0
150,000 ₫
150,000 ₫
500
HỌC VIÊN
20
GIẢNG VIÊN CHẤT LƯỢNG
150
KHÓA HỌC
10
LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH

SỰ KIỆN

Sự kiện - Workshop

THÔNG TIN THỰC TẬP - TUYỂN DỤNG

Đăng ký nhận thông tin tư vấn từ Master K.E.Y Training