RÈN LUYỆN BẢN THÂN - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

MASTER K.E.Y TRAINING

ĐĂNG KÝ NGAY
SLIDE 8

BẢN TIN MASTER K.E.Y TRAINING

CÁC KHÓA HỌC

Xem tất cả

Các phương thức huy động vốn theo pháp luật Việt Nam

(0 đánh giá)
10
students
0
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫

Pháp lý phát triển dự án bất động sản

(0 đánh giá)
25
students
0
2,000,000 ₫
2,000,000 ₫

Khoá “Chứng chỉ Kỹ năng Nghề Pháp chế doanh nghiệp”

(0 đánh giá)
28
students
0
8,000,000 ₫
8,000,000 ₫

Khoá học “Pháp lý mua bán nhà đất”

(0 đánh giá)
11
students
0
3,000,000 ₫
3,000,000 ₫

Khoá học “M&A trong lĩnh vực Bất động sản”

(0 đánh giá)
25
students
0
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫

Khoá học “Pháp chế Doanh nghiệp Bất động sản”

(0 đánh giá)
28
students
0
2,500,000 ₫
2,500,000 ₫

Khoá học “Kỹ năng soạn thảo và đàm phán Hợp đồng kinh doanh thương mại”

(0 đánh giá)
20
students
0
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫
2,999,000 ₫ 2,499,000 ₫

Khoá học “Kỹ năng viết CV”- ONLINE

(0 đánh giá)
10
students
0
150,000 ₫
150,000 ₫
500
HỌC VIÊN
20
GIẢNG VIÊN CHẤT LƯỢNG
150
KHÓA HỌC
10
LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH

Đăng ký nhận thông tin tư vấn từ Master K.E.Y Training